Reklama

Chcete inzerovat na REBEL 2 - SLUŠNEJ KANÁL TV?

Nabízíme široký reklamní prostor. V rámci reklamy dokážeme vytvořit nové pořady Vám šité na míru v rámci televize. Dále nabízíme vlastní studio, střižny, kamerovou techniku a tvůrčí tým pro výrobu Vaší reklamy.
 
Nabízíme další formy reklamy a to cestou prezentace v rádiu, časopisech na webových magazínech, koncertech, festivalech, sociálních sítích, webech a na tour kapel.
 
Budeme moc rádi, pokud si nás vyberete do svého mediálního mixu a stanete se tak součástí velké rockové rodiny.
 
Ozvěte se nám a určitě se domluvíme.
 
Vše v souladu s požadavky na etiku reklamy specifikované v kodexu Rady pro reklamu ČR (RPR) a s vědomím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (Rada RTV) se sponzoři pořadů v televizním vysílání reprezentovaní Českým sdružením pro značkové výrobky, provozovatelé televizního vysílání zastupovaní Asociací televizních organizací a reklamní agentury sdružené v Asociaci komunikačních agentur a v Asociaci českých reklamních agentur a marketingové komunikace dohodli na dodržování těchto Rámcových pravidel pro zpracování a vysílání sponzorských vzkazů.